INFO OM VM 2022

Overvejer du at tage afsted til VM i Qatar? DBU har med hjælp fra Amnesty International samlet information om værtslandet med fokus på menneskerettighedssituationen og andre aspekter, som er vigtige at være opmærksom på, inden du som fan tager afsted.

Du kan også se de mest aktuelle spørgsmål og svar om VM i Qatar samt læse mere om de kritiske tiltag, som DBU, sammen med samarbejdspartnerne, har haft fokus på siden 2014.

REJSEVEJLEDNING

Udenrigsministeriet har i forbindelse med VM-slutrunden oprettet en midlertidig rejsevejledning for Qatar for at rådgive danske rejsende, der har planer om at rejse derned til slutrunden. Vi anbefaler, at man læser vejledningen grundigt igennem, inden man rejser afsted. Find den HER.

DR har også skrevet en artikel, hvor en række særligt vigtige punkter fra rejsevejledningen fremhæves. Læs den HER.

 

YTRINGS- OG FORSAMLINGSFRIHED

I Qatar er retten til ytringsfrihed under pres, ligesom forenings- og forsamlingsfriheden har trange kår.

En vagt formuleret lov kriminaliserer ”biased” tv- og radioudsendelser og publiceringer, hvilket gør det svært for borgere, civilsamfundsorganisationer og medier at være kritiske over for myndighederne uden at risikere repressalier fra disse. En overtrædelse af loven kan straffes med fængsel i op til fem år og bødestraf på QAR 100.000 (svarer til over DKK 180.000).

Myndighederne gør endvidere brug af administrative sanktioner, i form af eksempelvis rejseforbud, for at straffe enkeltpersoner - selv uden forudgående retssag. Disse sanktioner sker i nogle tilfælde tilsyneladende som straf for politiske holdninger eller fredelige aktiviteter.

Uafhængige politiske partier er desuden forbudte, hvormed landets styre i praksis har karakter af et enevældigt monarki.

PIGER OG KVINDER

Kvinder udsættes i både lov og praksis for forskelsbehandling. For eksempel gør Qatars familielovgivning det markant sværere for kvinder at søge om skilsmisse, og et værgemålssystem betyder, at kvinder under 25 år ikke har mulighed for at udføre aktiviteter, såsom at underskrive en kontrakt eller forlade landet, uden tilladelse fra en mandlig værge.

SEKSUEL ORIENTERING OG SEX UDEN FOR ÆGTESKAB

Qatars straffelov kriminaliserer sex uden for ægteskabet med en strafferamme på op til syv års fængsel. Endvidere kan (konsensuelt) seksuelt samvær mellem mænd over 16 år straffes med op til syv års fængsel.

DØDSSTRAF

Dødsstraffen, som ellers ikke havde været i brug i 20 år, er i dag blevet genoptaget. Der er ingen garanti for en fair retsproces.

MIGRANTARBEJDE

Særligt relevant i forbindelse med VM i Qatar er situationen for landets mange migrantarbejdere, som lever og arbejder under ringe kår. Qatar er ikke en fodboldnation, så for at kunne afholde VM i 2022, har landet skulle opføre alle stadioner, fodboldbaner og al infrastruktur, mv. Migrantarbejdere udgør 90% af befolkningen i Qatar (dvs. omkring 2 millioner mennesker), og hele landets servicebranche, hvor de arbejder som hushjælpere og i byggeindustrien.

Hovedproblemet for migrantarbejderne er, at magtforholdet mellem dem og deres arbejdsgivere er ekstremt skævt. Det skyldes kafala-systemet, som betyder, at migrantarbejdere er afhængige af en sponsor (en kafeel) for at kunne arbejde i Qatar. Sponsoren sørger for arbejdstilladelsen og bestemmer, om arbejderne må skifte job eller forlade landet.

Migrantarbejdere har i årevis været udsat for ekstremt dårlige arbejds- og boligforhold, og der er mange meldinger om arbejdere, der får for sen - eller ingen - udbetaling af løn. Den ekstreme varme (op til 50oC om sommeren) i Qatar, kombineret med lange arbejdsdage uden pauser, har ført til farlige arbejdsforhold med risiko for dødsfald.

Når migrantarbejdere bliver udnyttet, er det stort set umuligt for dem at opnå retfærdighed eller kompensation, da Qatar ikke har et etableret klagesystem for migrantarbejdere. Samtidig er det forbudt at være medlem af fagforeninger, hvilket gør det umuligt for migrantarbejderne at kæmpe sammen om bedre arbejdsvilkår.

INTERNATIONALT PRES HAR SKABT FORANDRINGER, MEN QATAR ER STADIG LANGT FRA MÅL

Qatar har gennemført flere positive reformer af sine arbejdsretslove siden tildelingen af VM-værtskabet tilbage i 2010. I 2017 indgik landet en aftale med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), som lovede et historisk opgør med ‘kafala-systemet’, og på papiret blev der i de efterfølgende år indført følgende forbedringer:

  • Minimumsløn for arbejdere
  • Bedre forhold for hushjælpere (typisk kvindelige migrantarbejdere), som især har været udsat for grove krænkelser - såsom ekstremt lange arbejdsdage uden pauser og fridage.
  • Komiteer, som har til formål at håndtere klager fra arbejdere
  • En fond, som skal sikre hurtig udbetaling af løn til arbejdstagere, der mangler at få udbetalt løn
  • Et opgør med ”Exit permit”, så det nu er tilladt for migrantarbejde at rejse hjem og besøge familien i løbet af deres kontraktperiode uden at skulle have tilladelse fra deres arbejdsgiver
  • Opgør med ‘No-Objection Certificate’, som ellers har betydet, at migrantarbejdere ikke har kunnet skifte job uden tilladelse fra deres nuværende arbejdsgiver
  • Retten til at holde pauser, som fx skal beskytte arbejdstagere mod ekstreme arbejdsforhold.

Desværre har Amnesty, m.fl., dokumenteret, at implementering og håndhævelse har været - og fortsat er - svag. Det betyder, at fremskridtene i praksis er langt mindre prangende end på papiret. Vi har kunnet dokumentere, at arbejds- og boligforholdene for migrantarbejdere, der er tilknyttet VM-byggerierne, er blevet markant forbedret. Det vil sige, at de nu får tilladelse til at afholde pauser i løbet af dagen, får udbetalt løn i tide og får tilbudt ordentlige boligforhold. Men disse migrantarbejdere udgør kun få procent af den samlede arbejdsstyrke. Der er derfor behov for, at alle arbejdsgivere implementerer de nye reformer i deres virksomheder og deres arbejdskultur.  

Kilder: Globalis, Worldbank, CIA, Human Rights Watch, Amnesty International

 

FAQ - VM I QATAR

Klik herunder for at finde svar på en spørgsmål.

Q&A - VM i Qatar
Hvad er DBU’s holdning til VM i Qatar?

DBU har ikke stemt for værtskabet, er kritisk over for beslutningen og har siden 2014 haft en kritisk dialog med FIFA og arrangørerne i Qatar for at presse på for forandringer. Du kan læse mere og løbende følge med i DBU’s Qatar-indsats HER

Opfordrer DBU danske fans til at blive væk fra VM i Qatar?

Nej. Vi vil ikke fraråde fans at rejse til Qatar, så længe det ikke frarådes i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Men vi vil oplyse fans om de kritiske forhold i Qatar, så de, som overvejer at rejse derned, gør det på et oplyst grundlag.

Hvordan sikrer I jer, at fans rejser af sted på et oplyst grundlag?

DBU har igennem flere år ført en kritisk dialog om VM i Qatar, og vi har med hjælp fra Amnesty International fået udarbejdet informationsmateriale til fans om forholdene i Qatar, som er tilgængelig på flere af vores kanaler.

Sælger DBU billetter til Danmarks kampe til VM i Qatar?

Nej. DBU sælger ingen billetter til VM i Qatar. Alt salg af billetter sker igennem FIFA og andre udbydere.
Du kan læse mere info HER

Det er IKKE muligt at transformere sin billet, hvis man allerede har sikret sig en billet til VM, til et danskerafsnit på stadion.

Arrangerer DBU rejser til VM i Qatar?

Nej. DBU og vores faste rejsesamarbejdspartnere arrangerer ikke rejser til VM i Qatar.

Er DBU i dialog med danske fans om VM i Qatar?

Ja. DBU har ved flere lejligheder været i dialog med danske fans om VM i Qatar. Men vi vil skrue op for dialogen i 2022, hvor der er VM i Qatar. DBU vil blandt andet invitere fans til arrangementer, hvor vi i fællesskab vil drøfte, hvordan vi sikrer den bedste løsning for fans i kombination med vores kritiske tilgang til VM i Qatar.

Kan man støtte landsholdet, hvis man bliver hjemme?

DBU arbejder på højtryk på at bringe VM-stemningen til Danmark. Så snart der er mere at fortælle, meldes ud på relevante kanaler.